Historie

Konventionsgården (Anastassia Dyrkorn) - Klikk for stort bilde Moss historie
Med tilgang til fossekraft og med den gunstige beliggenheten nær sjøen har man funnet kvern- og sagbrukevirksomhet i Moss langt tilbake i tid. Vannet som kom fra Vannsjø førte til en tett befolkning og som igjen førte til industri som ble lagt i sjøens nærhet.

Vansjø er en innsjø i Østfold fylke som befinner seg i flere kommuner. Den renner ut i Mosseelva, der Mossefossen ga kraft til sagverksdrift og møllevirksomhet. Mossefossen, som en gang dannet grunnlaget for utviklingen av Moss by, er i dag ut nyttet til kraftproduksjon.  Vansjø brukes også som drikkevannskilde i store deler av Mosseregionen.

Det var trelasthandelen som dannet grunnlag for byens oppblomstring. Etter at man i 1856 skapte Mossekanalen ved å dele fastlandet og Jeløy fikk man anledning til å fortøye og benytte båter. På begynnelsen av 1800 tallet var byen kjent for brennevinsproduksjon og jernindustri. De store møllene ble først anlagt i 1860 årene.

Moss Verft og skipsindustrien ble dannet i 1870 og drev skipsbygging fram til 1987. De var historisk sett en av de største arbeidsplassene i kommunen. På midten av 1970 tallet var dette byens største bedrift med 1086 ansatte.

På midten av 1900 tallet var Moss en ledende industriby i Norge med hundretalls av store og små bedrifter. Mange av bedriftene produserte merkevarer som var kjent over hele landet og til dels ute i verden.

Fant du det du lette etter?