Bystyreprotokoller fra 1905 til 2000

Fra 1905 skiftet kommunestyret i Moss navn til Moss bystyre. Fra 1906 ble bystyreprotokollene trykt og utgitt som egne bøker, en for hvert år, med 1905-årgangen som den første.

Moss kommune har nå satt i gang et pionerprosjekt for å gjøre Bystyrets møteprotokoller digitalt tilgjengelige og søkbare for publikum. Møtebøkene skannes og kjøres med et tekstgjenkjenningsprogram før de lagres i pdf-format.
Dermed kan møtebøkene ikke bare leses på nettet, en kan også søke i dem.
Skrifttypene i disse møtebøkene kan av og til lage problemer for tekstgjenkjenningsprogrammet, men bøkene er allikevel godt lesbare og søkbare.
 
Eldre møtebøker og møtebøkene fra tidligere Jeløy kommune er håndskrevne. Om de skannes inn, vil de ikke være søkbare eller så lette å lese på skjermen. Så vidt vi vet, er Moss kommune den eneste som har søkbare møtebøker for en så lang periode tilgjengelige på nettet.
Fant du det du lette etter?