Vi søker møtefullmektiger til forliksrådet for Moss, Råde og Våler for perioden 2021-2024

Som møtefullmektig får du som oppgave å representere en person/part som ikke kan eller har mulighet til å møte selv i forliksrådet. Du representerer kun den parten som oppdraget kommer fra, og skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens.


Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil 4 år av gangen. Vi skal ha 7 medlemmer i utvalget. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig og god samfunnsmessig kunnskap og som behersker norsk (både skriftlig og muntlig) godt.

Du kan melde din interesse til:
E-post: politisk.sekretariat@moss.kommune.no
Frist for å melde interesse er 11.12.20


Informasjon om møtefullmektige i forliksråd

Les mer om forliksråd