Moss kommune

Vedtatt reguleringsplan for Mossehallen

Kommunestyret vedtok 07.05.2020 detaljreguleringsplanen for Mossehallen. Planen legger til rette for utvidelse av Mossehallens svømmeanlegg.

Hensikten med planen er å legge til rette for å utvide Mossehallens svømmeanlegg, og opparbeide en ny adkomst til Mossehallen, Nesparken og til rømningstunnelsen for dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad. Nytt tilbygg kan oppføres i inntil 3 etasjer pluss kjeller. Planområdets størrelse er 26.6 daa. Forslagsstiller er Moss kommunale eiendomsselskap.

Planen ble vedtatt med et tillegg i bestemmelsene om at hallen skal bygges med  høy miljøsertifisering. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12.

Det er klagerett på vedtaket for parter med rettslig klageinteresse. Dette kan være de som er direkte berørt innenfor planområdet, naboer, organisasjoner og lignede. Klagefrist er 18. juni 2020. Eventuell klage sendes Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss eller post@moss.kommune.no.

 

Har du spørsmål til den vedtatte planen, så ta kontakt med Lars E. M. Larsen på e-post Lars.Eirik.Mogster.Larsen@moss.kommune.no eller på telefon 94010937.

 

Mossehallen
Tittel Publisert Type
Mossehallen - 21601 - Underretning om vedtatt detlajreguleringsplan (130811)

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mossehallen - 21601 - Underretning om vedtatt detlajreguleringsplan (130811).pdf
1901-Bestemmelser Mossehallen_revidert 31.03.2020 (92386)

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1901-Bestemmelser Mossehallen_revidert 31.03.2020 (92386).pdf
MR-1901-Forslag detaljreguleringsplan Mossehallen - utvidelse svømmehall_vertikalnivå_Revisjon16.03.20 (92385)

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned MR-1901-Forslag detaljreguleringsplan Mossehallen - utvidelse svømmehall_vertikalnivå_Revisjon16.03.20 (92385).pdf
Mossehallen - 11601 - detaljreguleringsplan - sluttbehandling (122500)

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mossehallen - 11601 - detaljreguleringsplan - sluttbehandling (122500).pdf
1901 Planbeskrivelse Mossehallen_Rev 20.3.2020 (92387)

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1901 Planbeskrivelse Mossehallen_Rev 20.3.2020 (92387).pdf
Forslag plankart detaljreguleringsplan svømmehall_Revisjon 20.3.20 (92384)

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag plankart detaljreguleringsplan svømmehall_Revisjon 20.3.20 (92384).pdf