Vedtatt planendring for reguleringsplan M71 – Kallum – Dyre – Heia, del 4

Det er vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Kallum – Dyre – Heia, del 4, plan-Id M71. Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra utvalg Plan, bygg og teknisk. 

Endringen innebærer en gjeninnføring av tidligere utnyttelsesgrad på 25 % BYA for boligområdene B7.1, B7.2 og B3. Denne utnyttelsesgraden var planlagt videreført i gjeldende kommuneplan, men ved en inkurie ble bestemmelsen glemt. Planendringen retter opp i dette forholdet gjennom endringer til bestemmelsene. 
 
Vedtatte bestemmelser med plankart er lagt ut på kommunetorget i Dronningens gate 15 og nedenfor på denne siden.  
 
Klage på endringen:

Det er klagerett på vedtaket for parter med rettslig klageinteresse. Dette kan være de som er direkte berørt innenfor planområdet, naboer, organisasjoner og lignende. Klagefrist er 30.05.2023.

Eventuell klage merkes 22/7862 og sendes Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss eller post@moss.kommune.no.

Vedlegg:

Kallum Dyre Heia - Planendring
Tittel Publisert Type
M71 - Plankart

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned M71 - Plankart.pdf
M71 - Bestemmelser

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned M71 - Bestemmelser.pdf
M71 - Vedtak - Mindre endring av reguleringsplan

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned M71 - Vedtak - Mindre endring av reguleringsplan.pdf
M71 - Kartlegging

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned M71 - Kartlegging.pdf