Varsel om oppstart - Detaljregulering Kambo B4

LINK Arkitektur har varslet oppstart av detaljregulering for Kambo B4. Planområdet er i det nåværende industriområdet til Dynea i Kambobukta. Hensikten med reguleringsplanen er utvikling av et nytt boligområde med ca. 200-240 boenheter.

Frist for å sende inn dine innspill er 13.10.2023

Innspill

Du kan sende inn innspill til planarbeidet til LINK arkitektur AS, mer innspillet ditt med "Kambo B4"

Pr. brev til LINK arkitektur ASv/Axel Ødegaard, Pb. 383, 0102 Oslo
Per e-post til aso@linkarkitektur.no

Fristen er 13.10.2023.

Mer informasjon om planarbeidet

Dette planarbeidet er et av temaene på planlagt åpent informasjonsmøte om de ulike utbyggingsplanene på Kambo
21. september, kl. 19 på Nøkkeland skole. 

Mer dokumentasjon og beskrivelser på planarbeidet finner du på arealplaner.no