Moss kommune

Utlysning av tillatelsesperiode for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Moss kommune utlyser nå en tillatelsesperiode for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, med søknadsfrist 30. mars 2023. 

Kunngjøringen gjelder for en tillatelsesperiode på to år fra kontraktinngåelse. I henhold til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, Moss kommune, Viken gis det tillatelse til utleie av 400 kjøretøy fordelt på to utleiere med en varighet på to år. 
Vedlagt følger kunngjøringsdokument med vedlegg som beskriver rammene for søknadsprosessen. 

Søk om tillatelse

Søknad om tillatelse sendes via e-post til post@moss.kommune.no
Merk e-posten med «23/4791 Søknad om tillatelse for utleie av små elektriske kjøretøy i Moss, 2023». 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 30. mars 2023.

Vedlagte dokumenter: 

Kunngjøring 2023
Tittel Publisert Type
Kunngjøring av tillatelsesordning for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Moss kommune

02.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kunngjøring av tillatelsesordning for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Moss kommune.pdf
Vedlegg 1 - minimumskrav

02.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 - minimumskrav.pdf
Kriterier for utvelgelse av utleiere

02.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kriterier for utvelgelse av utleiere.pdf
Mal Vedlegg 3 - Søkers besvarelse

02.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mal Vedlegg 3 - Søkers besvarelse.pdf
Sonekart for bykjernen.KML

- Kan åpnes i et kartprogram som f.eks kommunekart

03.03.2023 Filtype: kml. Klikk for å laste ned Sonekart for bykjernen.kml