Trafikksikkerhetsplan 2024-2028 - Høring

Målet med planen er å øke trafikksikkerheten for de som bor og ferdes i Moss kommune. Det er et særlig fokus på tiltak for myke trafikanter. Trafikksikkerhetsplanen legger føringer for hvordan Moss kommune skal jobbe videre med trafikksikkerhetsarbeidet i planperioden. Frist for høringsinnspill er 15. desember 2023.

Gi oss gjerne ditt innspill til Trafikksikkerhetsplanen

Vi inviterer alle til å gi oss sitt innspill til Trafikksikkerhetsplanen. Utkast til trafikksikkerhetsplan 2024- 2028 (PDF, 511 kB)

Fristen for å sende inn høringsinnspill er 15 desember 2023. 
Du kan sende inn ditt innspill ved å fylle ut skjema her: Trafikksikkerhetstiltak - innspill - Moss kommune