Moss kommune

SLT handlingsplan 2020 til 2024

Fokuset i denne handlingsplanen er videreutvikling av det rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom kommunale enheter, politi og andre statlige og fylkeskommunale organer, samt frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv gjennom SLT-modellen.

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.  Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Målgruppen er barn og ungdom 12-25 år. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere. Målet er å forebygge kriminalitet og andre problemer som kan koste samfunnet dyrt.

 

Høringsfrist: 28.06.20

SLT handlingsplan 2020 til 2024 (PDF, 3 MB)