Moss kommune

Slik vil vi leve hele livet i Moss – høring

Formannskapet har i møte den 29. november vedtatt å legge ut temaplanen Slik vil vi leve hele livet i Moss 2022-2032. Planen vil ligge ute på høring i seks uker.

Moss kommune har i samarbeid med samfunnsaktører og innbyggere utarbeidet en temaplan for implementering av reformen Leve hele livet. Planen vil gi retning for utviklingen av et mer aldersvennlig mossesamfunn. Gjennom å koble denne planen og andre kommunale planer med det som skjer i næringslivet og i frivillig regi, vil vi kunne nå målet om et aldersvennlig Moss.

Vi ønsker tilbakemeldinger på temaplanen og inviterer derfor alle til å gi høringsinnspill. 

Fristen for å komme med høringsinnspill er 10.januar.
Høringsinnspill kan sendes på e-post til post@moss.kommune.no


Temaplanen slike vil vi leve hele livet 2022-2032 (PDF, 2 MB)

Saksfremstilling fra formannskapet Slik vil vi leve hele livet 2022-2032 (PDF, 107 kB)