Moss kommune

Rådhusgata 3 (Mitt hotell) - Detaljregulering til offentlig ettersyn

Moss kommune legger ut forslag til detaljregulering for Rådhusgata 3 (Mitt hotell) til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10. 
Frist for innspill er 27. mars 2023

Planforslaget legger til rette for bygging av inntil 40 boenheter i en bygning på 4-5 etasjer langs Rådhusgata og øverste del av Fleischers gate. Planen åpner også for et næringsareal på hjørnet mellom Rådhusgata og Fleischers gate, samt tilhørende uteoppholdsarealer, arealer for lek, parkering og renovasjonsløsninger. 

Har du innspill til planforslaget:

Hvis du har merknader eller innspill til forslaget kan du sende dette til Moss kommune, boks 175, 1501 Moss eller til post@moss.kommune.no
Frist for å sende inn dine innspill er 27. mars 2023. Innspill merkes «20/799 Rådhusgata 3»

Spørsmål til planforslaget:

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Dorte Rudlang på dorte.rudlang@moss.kommune.no eller på telefon 940 22 984

Vedlagte dokumenter

Offentlig ettersyn av detaljregulering
Tittel Publisert Type
Vedtak førstegangsbehandling

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak førstegangsbehandling.pdf
Plankart

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1.0 Plankart.pdf
Bestemmelser

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2.0 Bestemmelser.pdf
Planbeskrivelse

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3.0 Planbeskrivelse.pdf
Vedlegg 1 ROS analyse

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1.0 ROS-analyse.pdf
Vedlegg 2 Utenomhusplan

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2.0 Utomhusplan.pdf
Vedlegg 3 Fasader

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3.0 Fasader.pdf
Vedlegg 4 Snitt

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4.0 Snitt.pdf
Vedlegg 5 Sol- og skyggeanalyse

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5.0 Sol- og skyggeanalyse.pdf
Vedlegg 6 Kulturminnenotat

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.0 Kulturminnenotat.pdf
Vedlegg 7 Geoteknisk Datarapport

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7.0 Geoteknisk Datarapport.pdf
Vedlegg 7.1 ROS-analyse sikkerhet mot naturpåkjenning

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7.1 ROS-analyse sikkerhet mot naturpåkjenning.pdf
Vedlegg 8 Støynotat

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8.0 Støynotat.pdf
Vedlegg 8.1 Vurdering av støynotat

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8.1 Vurdering av støynotat.pdf
Vedlegg 9 Overvannsnotat

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9.0 - overvannsnotat.pdf
Vedlegg 10 Innspill til varsel om oppstart

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 10.0 Innspill til varsel om oppstart.pdf