Moss kommune

Oppstart av reguleringsplanarbeid for del av Verket

Neste trinn på Verket skal nå planlegges. Det skal i hovedsak legges til rette for boligbygging.

Detaljplanen skal bygge videre på vedtatt områdeplan. Det legges til rette for høy utnytting, samtidig som den gamle arbeiderbebyggelsen i Verket skal tas hensyn til. Det skal utarbeides konsekvensutredning for naturmangfoldet i sjøen.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill sendes innen 30.09.2022 til: 
Asplan Viak AS, på vegne av Verket/Höegh Eiendom
Epost: vibeke.arnesen@asplanviak.no

Aktuelle dokumenter:

Verket Bk3a og b, B3c
Tittel Publisert Type
Varslingskart_Verket 3

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varslingskart_Verket 3.pdf
Referat oppstartsmøte Verket 3

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat oppstartsmøte Verket 3.pdf
Politisk behandling av planinitiativ Verket Bk3A-B, B3C, B4A-B og B5

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Politisk behandling av planinitiativ Verket Bk3A-B, B3C, B4A-B og B5.pdf
Planinitiativ Verket Bk3a og b, B3c, Moss

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planinitiativ Verket Bk3a og b, B3c, Moss.pdf
Varsel om oppstart_ detaljregulering Verket 3

06.09.2022 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Varsel om oppstart_ detaljregulering Verket 3.docx