Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Peer Gynts vei 86 – Ny legevakt

Det skal settes i gang planarbeid for ny legevakt, og du har mulighet til å komme med innspill til planarbeidet.

Om planen

Det skal settes i gang arbeid med reguleringsplan for ny legevakt i Peer Gynts vei 86. Formålet med planen er å legge til rette for ny legevakt som erstatning for eksisterende legevakt i Moss. Samtidig planlegges det en utvidelse av eksisterende sykehjem på eiendommen. Det skal også planlegges fortau langs Peer Gynts vei frem til ny legevakt. 
Varslingsgrense går fram av vedlagt kart. Nedenfor finner du også lenker til mulighetsstudie, referat fra oppstartsmøte og vurdering av forskrift om konsekvensutredninger.

Har du innspill?

Dersom du har innspill til planarbeidet kan dette sendes skriftlig til Østavind Arkitekter innen 25.02.2024.
Postadresse: Østavind Arkitekter AS, Dronningens gate 30, 1530 Moss.
E-post: de@ostavind.no

Har du spørsmål?

Eventuelle spørsmål eller andre henvendelse kan rettes til:
E-post: de@ostavind.no
Telefon: 482 70 415

Plandokumenter

Dokumentene nedenfor kan også ses på kommunetorget i Dronningens gate 15.

Ny legevakt - høring
Tittel Publisert Type
Varslingsgrense

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varslingsgrense-A4.pdf
Kunngjøringstekst ny legevakt

24.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kunngjøringstekst ny legevakt.pdf
Mulighetsstudie Ny legevakt Moss

24.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mulighetsstudie Ny legevakt Moss.pdf
Referat fra oppstartsmøte - ny legevakt i Peer Gynts vei 86

24.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra oppstartsmøte - ny legevakt i Peer Gynts vei 86.pdf
Vurdering av krav til konsekvensutredninger

24.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vurdering av krav til konsekvensutredninger.pdf