Moss kommune

Nytt veikryss på Tigerplassen – Detaljreguleringsplan til offentlig ettersyn

Moss kommune legger ut forslag til detaljregulering for nytt veikryss på Tigerplassen til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.

Planforslaget legger til rette for bygging av ny rundkjøring med bedre kapasitet samt bygging av ny gangkulvert for myke trafikanter med tilhørende gang- og sykkelveier. Planforslaget omfatter også en ny adkomstvei til et bolighus i Osloveien nord for rundkjøringen. Det overordnede målet er å ivareta myke trafikanter og sørge for fremkommelighet for kollektivtrafikken i forbindelse med forventet trafikkvekst som følge av flere utbyggingsområder i nærheten.

Et utvalg av plandokumentene følger som vedlegg. Planforslaget kan også leses i sin helhet på kommunetorget i Dronningens gate 15. 

Hvis du har innspill til forslaget kan du sende dette til Moss kommune, boks 175, 1501 Moss eller til post@moss.kommune.no. Frist for å komme med innspill er 16.12.2022. Innspill merkes «20/24289 Tigerplassen».

Det holdes åpen kontordag på kommunetorget 01.12.2022 kl. 16-18, der de som ønsker kan komme innom og få informasjon om planen.

Har du spørsmål til planforslaget, så ta kontakt med Dorte Rudlang, dorte.rudlang@moss.kommune.no

Vedlegg til saken

Tigerplassen 2
Tittel Publisert Type
Bestemmelser Tigerplassen

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser Tigerplassen .pdf
Politisk førstegangsbehandling - saksfremlegg

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Politisk førstegangsbehandling - saksfremlegg.pdf
T_Plankart_Tigerplassen_VN2_R01_150922

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned T_Plankart_Tigerplassen_VN2_R01_150922.pdf
Vedlegg 3 - Alternativsvurderinger_redusert filstr

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Alternativsvurderinger_redusert filstr.pdf
Planbeskrivelse Tigerplassen_redusert filstr

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse Tigerplassen_redusert filstr.pdf
Vedlegg 2 - Trafikkanalyse_redusert filstr

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 - Trafikkanalyse_redusert filstr.pdf
Vedlegg 8 - Luftkvalitet_redusert filstr

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8 - Luftkvalitet_redusert filstr.pdf
Vedlegg 9 - ROS-analyse_redusert filstr

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9 - ROS-analyse_redusert filstr.pdf
Vedlegg 7 - Støy_redusert filstr

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 - Støy_redusert filstr.pdf
Vedlegg 10 - Forurenset grunn_redusert filstr

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 10 - Forurenset grunn_redusert filstr .pdf
Vedlegg 6 - Innledende geoteknisk utredning_redusert filstr

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 - Innledende geoteknisk utredning_redusert filstr.pdf
Vedlegg 5 - Teknisk plan

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 - Teknisk plan.pdf
Brev - detaljregulering til offentlig ettersyn

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev - detaljregulering til offentlig ettersyn.pdf