Kunngjøring: Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for felt B4 i områdereguleringen for Kambo

Forhandlingene skjer mellom Moss kommune, grunneier og utbyggere av eiendommen. 
Forhandlingene vil gjelder forhold som kommunen har gitt i bestemmelser om i plan og oppstiller forutsetninger og synliggjør partenes forventninger. 

Utbyggingsavtalen som fremforhandles gjelder pågående detaljregulering av Kambo B4, det vil si gårds og bruksnummer: 3/1906 og 3/2448. 
Felt B4 er en del av områdereguleringen for Kambo, Plan ID 3103-370 (Arealplaner.no)

Spørsmål til forhandlingene av utbyggingsavtale kan til kommunen via kommunens nettsider:
Send post og dokumenter til kommunen på en sikker måte - Hovedportal (moss.kommune.no)

Kunngjøringen er i tråd med plan- og bygningsloven §17-4 (Lovdata)