Moss kommune

Kunngjøring av vedtatt planprogram for boligpolitisk plan for Moss kommune

Planprogram for Boligpolitisk plan for Moss kommune ble vedtatt i Kommunestyret 21.6.2022 og kommunen setter nå i gang arbeidet med planen.

Det vil gjennomføres flere medvirkningsopplegg i planarbeidet. Dette vil bli annonsert på kommunens hjemmesider og i sosiale medier.

Vedlagt er saksfremstilling, vedtatt planprogram og høringsinnspill. Ta kontakt dersom du vil bidra til planarbeidet!
Samfunnsplanlegger Kjersti Aune, kjersti.aune@moss.kommune.no, tlf. 993 23 03
Byplanlegger Mariann Dalseth, mariann.dalseth@moss.kommune.no, tlf. 474 87 705

Kommunestyrets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jfr. pbl. § 1-9.

Kommunedelplan for bolig. Planprogram til 2.gangsbehandling (PDF, 201 kB)

Planprogram boligpolitisk kommunedelplan sluttbehandling (2) (PDF, 2 MB)

Innspill oppsummert og kommunedirektørens vurderinger - rettet (PDF, 106 kB)

Uttalelse til kommunedelplan for bolig fra Søndre Jeløy Vel (PDF, 84 kB)

Høringsinnspill fra Rødt Moss - Til KDs forslag til planprogram for boligpolitisk kommunedelplan - korrigert (PDF, 231 kB)

Uttalelse fra Vansjø Boligbyggelag til Moss kommune vedrørende planprogram for kommunedelsplan (PDF, 2 MB)

Kommunedelplan bolig - høringsinnspill fra Ekholt og Dilling velforening - 04.05.2022 (PDF, 509 kB)

Statsforvalteren i Oslo og Viken - innspill til høring av kommunedelplan for bolig (PDF, 255 kB)

Viken Fylkeskommune - innspill til høring - kommunedelplan for bolig - planprogram ekstern (PDF, 6 MB)

Innspill til kommuneplan for boligbygging (PDF, 159 kB)