Moss kommune

Kunngjøring av vedtatt planprogram for boligpolitisk plan for Moss kommune

Planprogram for Boligpolitisk plan for Moss kommune ble vedtatt i Kommunestyret 21.6.2022 og kommunen setter nå i gang arbeidet med planen.