Moss kommune

Kunngjøring av utkast til planprogram for Kommunedelplan for bolig

Utkast til planprogram for kommunedelplan for bolig ble vedtatt i formannskapet 15.3.2022, og legges nå ut på offentlig ettersyn. Frist for innspill er 6.5.2022.