Kunngjøring av fastsatt planprogram for kommunedelplan for naturmangfold

Kommunestyret har i møtet 02.11.2012 fastsatt planprogram for kommunedelplan for naturmangfold. Vi takker for alle innspill og håper enda flere vil være med i det videre arbeidet.