Kommunedelplan for naturmangfold er vedtatt

Kommunedelplanen ble vedtatt i Kommunestyret 13.2.2024.  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.
Kommunen takker alle for bidrag til planprosessen.

Planens hovedmålsetning er “å styrke natur- og artsmangfoldet og ta vare på naturen i Moss gjennom bærekraftig forvaltning og god arealforvaltning. Tapet av naturmangfoldet skal stanses. Kommunen skal ha en kunnskapsbasert forvaltning av naturmiljøet som grunnlag for nødvendige beslutninger og målrettede tiltak. ”

Vedtatt plan og tilhørende dokumentasjon: 

Naturmangfoldplan
Tittel Publisert Type
Naturmangfoldplanen

08.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Naturmangfoldplanen.pdf
Presentasjon av naturmangfoldsplan 10.1.24

08.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Presentasjon av naturmangfoldsplan 10.1.24.pdf
Kommunedelplan for naturmangfold -Politisk sluttbehandling

08.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunedelplan for naturmangfold -Politisk sluttbehandling.pdf
Naturmangfoldplanen - Samlede innspill fra høringen før vedtak

08.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Naturmangfoldplanen - Samlede innspill fra høringen før vedtak.pdf
Naturmangfoldplanen - Samlede innspill fra høringen før vedtak og administrasjonens kommentarer

08.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Naturmangfoldplanen - Samlede innspill fra høringen før vedtak og administrasjonens kommentarer.pdf