Kommunedelplan for naturmangfold er vedtatt - ny kunngjøring!

Kommunedelplanen ble vedtatt i Kommunestyret 13.2.2024.  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.
Kommunen takker alle for bidrag til planprosessen.

Vi kunngjør naturmangfoldplanen på nytt på bakgrunn av at feil versjon av planen ble kunngjort den 8. mai  2024. 

Planens hovedmålsetning er “å styrke natur- og artsmangfoldet og ta vare på naturen i Moss gjennom bærekraftig forvaltning og god arealforvaltning. Tapet av naturmangfoldet skal stanses. Kommunen skal ha en kunnskapsbasert forvaltning av naturmiljøet som grunnlag for nødvendige beslutninger og målrettede tiltak. ”

Vedtatt plan og tilhørende dokumentasjon: 

Naturmangfoldplan
Tittel Publisert Type
Naturmangfoldplanen

24.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20862_Mosskommune_Naturmangfoldsplan_org.pdf
Presentasjon av naturmangfoldsplan 10.1.24

08.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Presentasjon av naturmangfoldsplan 10.1.24.pdf
Kommunedelplan for naturmangfold -Politisk sluttbehandling

08.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunedelplan for naturmangfold -Politisk sluttbehandling.pdf
Naturmangfoldplanen - Samlede innspill fra høringen før vedtak

08.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Naturmangfoldplanen - Samlede innspill fra høringen før vedtak.pdf
Naturmangfoldplanen - Samlede innspill fra høringen før vedtak og administrasjonens kommentarer

08.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Naturmangfoldplanen - Samlede innspill fra høringen før vedtak og administrasjonens kommentarer.pdf