Moss kommune

Kommunedelplan for klima 2020 - 2030 Høring og offentlig ettersyn

Forslag til ny kommunedelplan for klima for Moss 2020-2030 er i formannskapets møte 30.01.2020 vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 11-14. Denne planen skal hjelpe oss med omstillingen til lavutslippssamfunnet og gjelder både for kommuneorganisasjonen og Mossesamfunnet.

Frist for høringsinnspill til planen er 20.03.2020.

Høringsfristen for planen utsatt til 17.05.2020.

Har du innspill til hva som kan forbedres med planen? Vi inviterer nå innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlige organ til å komme med innspill. Det kan være kommentarer til selve innholdet i planen, slik som målsettinger og strategier, eller konkrete forslag til klima- og energitiltak.

Planforslaget er tilgjengelig i papirformat for de som trenger det på Bylab og bibliotekene. Saksbehandler vil være tilgjengelig to lørdager på Bylab i høringsperioden. Tidspunkt for dette annonseres på våre nettsider. I tillegg vil det avholdes et åpent møte om planen i regi av Platons Hage: 25.februar kl 18.00 på Bylab.