Moss kommune

Kilsbakken nord - Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan

Administrasjonen har vedtatt endring reguleringsplan med navn Kilsbakken nord. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Klagefrist på vedttatt planendring er 08.02.2023

Planen er en detaljregulering av boligområdet Kilsbakken på Kambo. Hensikten med endringen var å ta ut et felt med boligformål og lekeplass for store barn med skateboard og ballspill ut av planen.

Dette er fordi det har vist seg vanskelig å utnytte da grunnforholdene ikke tillater de ønskede terrengendringene. Opprinnelig tenkt lekeplass er omregulert til grønnstruktur, og lekeplass for store barn regulert inn hvor det tidligere var tenkt boligformål på et sted hvor grunnforholdene er bedre egnet.

Har du klage til vedtatt endring i plan?

Det er klagerett på vedtaket for parter med rettslig klageinteresse. Dette kan være de som er direkte berørt innenfor planområdet, naboer, organisasjoner og lignede.
Eventuell klage sendes:
Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss eller post@moss.kommune.no

Merk klage med 22/5325 Kilsbakken nord
Klagefrist er 08.02.2023
Vedtatt plan med aktuelle dokumenter kan ses nedenfor og på kommunetorget i Dronningens gate 15.

Vedlegg til kunngjøring:

Kilsbakken nord - vedtatt plan
Tittel Publisert Type
Reguleringsbestemmelser

10.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. Reguleringsbestemmelser .pdf
Endring av reguleringsplan Kilsbakken Nord

10.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Endring av reguleringsplan Kilsbakken Nord - utsendelse til høring 30.06.2022 - planID 0104 382.pdf
Vedlegg 1 - Beskrivelse av planendring

10.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 - Beskrivelse av planendring.pdf
Revidert plankart

10.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 - Revidert plankart.pdf
Reguleringsbestemmelser

10.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Reguleringsbestemmelser .pdf
Illustrasjonsplan utvidet lekeplass BLK_1

10.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 - Illustrasjonsplan utvidet lekeplass BLK_1.pdf
Geoteknisk vurdering lekeplass

10.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 - Geoteknisk vurdering lekeplass.pdf
3 parts kontroll Geoteknikk - Kilsbakken Kambo

10.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3 parts kontroll Geoteknikk - Kilsbakken Kambo.pdf