Moss kommune

Høringsutkast av strategisk plan for kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet

Strategiplanen er utarbeidet for å peke ut en tydelig retning for kommunalområdet kultur, oppvekst og aktivitet. 

Dokumentet skal gi ansatte og innbyggere informasjon om kommunalområdets satsninger.

Strategiplanen har et overordnet perspektiv på hele kommunalområdet og angir strategiske grep for å oppnå satsningene.

Frist for innsendelse av innspill er onsdag 27. april 2022.
Bruk skjema for høringsinnspill

Strategisk plan for kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet (PDF, 916 kB)