Moss kommune

Høring - Økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023

Formannskapets behandling av Økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023, inklusive gebyr- og betalingssatser legges ut til alminnelig ettersyn.

Dokumentene er lagt ut i papirformat på Kommunetorget og elektronisk på kommunens nettside. Alle forslagene som ble lagt frem i møtet kan du lese i saksdokumentet:

Økonomiplan 2023 - 2026 - formannskapets behandling

Eventuelle innspill kan sendes til post@moss.kommune.no innen 07. desember innen kl.15:00.