Moss kommune

Høring: Hagen på Alby Gård

Har du noen meninger om hvordan hagen og områdene rundt Alby Gård bør se ut i framtida?
 

Rapport: Utvikling av hagen på Alby - høringsutkast 2022 (PDF, 39 MB)

In Situ landskapsarkitekter har i samarbeid med Moss kommune utarbeidet en rapport som beskriver hvordan området på Alby på sikt kan bli. I prosessen har vi fått flere innspill som er vurdert i arbeidet. Resultatet finner du i vedlagte rapport.
Det har vært fire fokusområder som har vært særlig viktige i arbeidet:

  • Historisk identitet
  • Brukervennlighet
  • Biologisk mangfold
  • Rasjonell skjøtsel

Nå ønsker vi at flere skal lese rapporten og komme med gode forslag til endringer som gjør planen enda bedre. 
(Bemerk at veien gjennom alleen ligger utenfor planens område.)

Send dine forslag til post@moss.kommune.no og merk forslaget "Høringsinnspill Albyhagen". Frist for innsending av forslag 20. juni 2022.