Høring: Forslag om endring i forskrift - jakt og fangst av bever i Moss kommune

I Moss kommune er det åpnet for jakt og fangst av bever gjennom lokal forskrift Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, Moss kommune, Østfold - Lovdata

Nå foreslås en endring av forskriften, der jakttiden forlenges til å gjelde ut april slik det er åpnet for i nabokommunene Råde og Våler. Det er ønskelig med høringssvar til forskriftsforslaget før saken fremmes for videre politisk behandling.

Høringsfrist er 12.08.2024 og innspill kan sendes via denne siden.

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert på kommunens postlister.

Forslag til ny forskrift:
Forskrift om jakt og fangst av bever Moss.pdf (PDF, 78 kB)
Høring av forslag til forskrift om jakt og fangst av bever Moss.pdf (PDF, 123 kB)