Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Moss kommune

I kommunestyrets møte tirsdag 17. oktober la partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Ny Kurs, Venstre, Pensjonistpartiet og Industri- og Næringspartiet fram forslag til endring av “Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Moss kommune”. 

Jf. Forvaltningslovens § 37 må endring av forskrift legges ut til offentlig høring. Høringsfristen vedtas av kommunestyret og er satt til to uker.

Høringsdokumenter:

Høringsfrist er 1. november 2023.