Moss kommune

Høring av økonomisk støtte til partiene – fordeling av støtte

Formannskapet har i møte den 15.03.2022 vedtatt å legge forslag om økonomisk støtte til partiene – fordeling av støtte ut på høring.