Moss kommune

FV 316 Peer Gynts vei - kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan

Kommunestyret vedtok 13.12.2022 regulering med navn Fv. 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei
Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
Viken fylkeskommune skal i samarbeid med Moss kommune gjøre en oppgradering av krysset Osloveien/Peer Gynts vei.

Klagefrist er 8.2.2023

Hensikten med planarbeidet er å gi økt trafikksikkerhet og fremkommelighet i kryssområdet. Det er et mål for prosjektet at det endelige anlegget vil fremstå som attraktivt og trafikksikkert både for fotgjengere, syklister, bilister og kollektivreisende.

Har du klage til vedtatt plan?

Det er klagerett på vedtaket for parter med rettslig klageinteresse. Dette kan være de som er direkte berørt innenfor planområdet, naboer, organisasjoner og lignede. Klagefristen er 8.2.2023.
Eventuell klage sendes:
Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss eller post@moss.kommune.no
Merk klagen med 20/98 Peer Gynts vei

Vedlegg til kunngjøring:

Vedtatt plan med aktuelle dokumenter kan også ses på kommunetorget i Dronningens gate 15

Vedtatt plan
Tittel Publisert Type
sluttbehandling. Peer gynts vei kommunestyret 13.12.22.

13.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned sluttbeh. Peer gynts vei kommunestyret 13.12.22.pdf
Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger og geoteknisk vurdering Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei mai 2022

13.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger og geoteknisk vurdering Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei mai 2022.pdf
Geoteknisk rapport Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei oktober 2016

13.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Geoteknisk rapport Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei oktober 2016.pdf
Planbeskrivelse kryssutbedring Fv

13.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse kryssutbedring Fv. 316 Peer Gynts vei.pdf
Reguleringsbestemmelser Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei_151122.

13.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei_151122.pdf
Reguleringsplankart Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei_151122

13.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplankart Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei_151122.pdf
ROS-analyse Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei

13.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei.pdf
Støyvurdering Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei

13.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støyvurdering Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei.pdf
Tegningshefte Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei

13.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tegningshefte Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei.pdf
Ytre miljø Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei

13.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ytre miljø Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei.pdf