Dronningens gate 19 - Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legger Moss kommune forslag til detaljreguleringsplan for Dronningens gate 19 ut til offentlig ettersyn og høring. Forslagsstiller er Dronningens gate 19 AS.

Frist for innspill er 26.06.2023

Formålet med planarbeidet er å regulere gbnr 2/687 til bebyggelse og anlegg, med hensikt å tilrettelegge for kontor- og tjenesteyting. Sentrumsformål, næringsbebyggelse og/eller offentlig/privat tjenesteyting er aktuelle underformål. 

Merknader eller innspill til planforslaget:
Merknader eller innspill kan sendes til Moss kommune, boks 175, 15101 Moss eller post@moss.kommune.no innen 26. juni 2023.

Spørsmål til planforslaget:
Spørsmål til planforslaget kan rettes til Sigrun Gulin Kjellsen på sigrun.gulin.kjellsen@moss.kommune.no eller på telefon 477 82 867

Vedlegg til saken:

Høring av detaljregulering
Tittel Publisert Type
01. Planbeskrivelse Dronningens gate 19

12.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01. Planbeskrivelse Dronningens gate 19.pdf
02. Planbestemmelser Dronningens gate 19

12.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02. Planbestemmelser Dronningens gate 19.pdf
03. Plankart Dronningens gate 22.12.23

12.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03. Plankart Dronningens gate 22.12.23.pdf
04. A10-3 Illustrasjonsplan A4_ oppdatert

12.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04. A10-3 Illustrasjonsplan A4_ oppdatert.pdf
05. A40-0 OPPRISS

12.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05. A40-0 OPPRISS.pdf
06. ROS-analyse Dronningens gate 19

12.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06. ROS-analyse Dronningens gate 19.pdf
07. Geoteknisk notat - 1042-RIG-N-01-00_ Områdestabilitet

12.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07. Geoteknisk notat - 1042-RIG-N-01-00_ Områdestabilitet.pdf
08. Notat brannvann og overvann

12.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08. Notat brannvann og overvann.pdf
Saksfremlegg 1. gangs behandling

12.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksfremlegg 1. gangs behandling.pdf
RIG 3.part kontrollrapport_iht. NVE 1_2019

12.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned RIG 3.part kontrollrapport_iht. NVE 1_2019.pdf