Moss kommune

Båthavnveien 50 - Fuglevik renseanlegg - fastsatt planprogram

Kommunestyret fastsatte 21. juni 2022 planprogrammet for detaljregulering for Båthavnveien 50 – Fuglevik renseanlegg.

Det fastsatte planprogrammet skal danne grunnlag for videre utarbeidelse av forslag til detaljregulering med konsekvensutredning.
Fastsetting av planprogrammet er en prosessledende avgjørelse som ikke kan påklages.

Aktuelle dokumenter:

Fastsatt planprogram
Tittel Publisert Type
Båthavnveien 50 - Fuglevik renseanlegg - Fastsatt planprogram

30.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Båthavnveien 50 - Fuglevik renseanlegg - Fastsatt planprogram.pdf
Båthavnveien 50 - Fuglevik renseanlegg - politisk behandling - vedtak

30.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Båthavnveien 50 - Fuglevik renseanlegg - politisk behandling - vedtak.pdf