Moss kommune

Smed Grønvolds vei - Forslag til detaljregulering til offentlig ettersyn

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på GBR 110/2 med tilhørende adkomst, parkering og uteoppholdsarealer. Det planlegges for et sted mellom 36 og 42 boenheter

Frist for innspill 14.1.2022

Moss kommune legger ut forslag til detaljregulering for Smed Grønvolds vei til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.

Planforslaget med aktuelle dokumenter kan også ses på Kommunetorget i Dronningens gate 15. 

Merknader eller innspill til planforslaget:

Hvis du har merknader og innspill til forslaget kan du sende dette til Moss kommune, boks 175, 1501 Moss eller til post@moss.kommune.no, innen 14. januar 2022.

Spørsmål til planforslaget:

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Stian Berge på stian.berge@moss.kommune.no 
eller på telefon 940 17 068.

Planforslag med vedlegg:

Planforslag til offentlig ettersyn
Tittel Publisert Type
Planforslag - Smed Grønvolds vei - Detaljregulering

25.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planforslag - Smed Grønvolds vei - Detaljregulering (660182).pdf
Plankart Smed Grønvolds vei

25.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart Smed Grønvolds vei (646046).pdf
Planbestemmelser Smed Grønvolds vei

25.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser Smed Grønvolds vei (646047).pdf
Planbeskrivelse Smed Grønvolds vei

25.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse Smed Grønvolds vei (635444).pdf
Vedlegg 1 Referat Regionalt planforum

25.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 Referat Regionalt planforum (635446).pdf
Vedlegg 2 Geoteknisk vurdering

25.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 Geoteknisk vurdering (635447).pdf
Vedlegg 3 Støyrapport

25.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 Støyrapport (635448).pdf
Vedlegg 4 Illustrasjoner

25.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 Illustrasjoner (635449).pdf
Vedlegg 5 ROS-analyse

25.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 ROS-analyse (635450).pdf
Vedlegg 6 Innspill til varsel om oppstart

25.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 Innspill til varsel om oppstart (635451).pdf
Vedlegg 7 Arkeologisk registrering

25.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 Arkeologisk registrering (635452).pdf
Vedlegg 8 Utomhusplan

25.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8 Utomhusplan (635453).pdf
Vedlegg 9 Sol og skyggeanalyse

25.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9 Sol og skyggeanalyse (635454).pdf
Vedlegg 10 Overvannsnotat

25.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 10 Overvannsnotat (635455).pdf