Moss kommune

Eiendomsskatt i Moss kommune - liste til offentlig gjennomsyn

Alle eiendommer i Moss kommune legges ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra og med 26. februar 2019. Dette er hjemlet i eiendomsskatteloven § 15.  Listene er lagt ut på kommunens hjemmeside, og vi oppfordrer alle som kan til  å se listene på Moss kommunes hjemmeside, men en papirversjon er tilgjengelig for gjennomsyn også på Kommunetorget. 

Kommunestyret har vedtatt at skattesatsen for 2021 er 2,8 promille.

I henhold til eiendomsskatteloven ble det fra 2020 vedtatt en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent for bolig og fritidsbolig. Det betyr at det trekkes 30 prosent fra verdien før eiendomsskatten beregnes.  Fradraget gjelder ikke næring / landbruksbygg. Det er heller ikke bunnfradrag for boliger og fritidsboliger i Moss kommune. Eiendomsskatten kreves inn over seks terminer sammen med øvrige kommunale avgifter.

Klagefrist 12. april

Klage på fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt hvis  det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagefristen er 12. april. Klagen må sendes skriftlig til Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss eller post@moss.kommune.no

Skatteseddel: 
Utsendte fakturaer er å anse som skatteseddel, jf. 14 siste ledd i eiendomsskatteloven.