Moss kommune

Skal bli et drømmested for myke trafikanter!

Olav Kyrres gate  - Klikk for stort bildeMålet er et roligere bomiljø, og bedre tilrettelegging for syklister og gående. Moss kommune  Nå skal det bli enda bedre å bo og ferdes i Olav Kyrres gate på Jeløy.

- Gata har blitt brukt som snarvei i rushtrafikken, men nå gjøres det bedre for syklister og gående – og for dem som bor i området, sier Cecilie Kildahl avdelingsleder for natur, klima og bymiljø.

Målet er nemlig at det skal bli færre biler i denne boliggata og i gatene rundt når det stenges for biltrafikk på toppen av Olav Kyrres gate og i Vidars gate. Særlig i rushtiden viser trafikktellinger at mange bruker Olav Kyrres gate som alternativ til Helgerødgata. Naboene i området har også presisert i dialogmøter med kommunen at  det i perioder er mye trafikk i gata, og at folk har det travelt. Gjennom tiltaket får syklistene, og folk som bruker og bor i området et roligere bomiljø. 

Hva gjøres?

Tiltaket er ikke helt ferdig enda, men vi regner med at alt skal være klart i løpet av sommermånedene. Det trafikanter, og folk som bruker og bor i området først vil merke er at veien stenges på toppen av Olav Kyrres gate og i Vidars gate.  I tillegg utbedres det spesielt for syklister å gående, blant annet i krysset Olav Kyrres gate, Harald Hårfagres gate og Sverres gate. Det skal også lages fortaus på vestsiden av Olav Kyrres gate og kantparkering på østsiden av gata.  

Oppfølging av sykkelplanen 

I Moss har vi en sykkelplan - Plan for hovednett for sykkeltrafikk Moss/Rygge - som ble vedtatt i 2019, og tiltaket som nå gjøres i Olav Kyrres gate er en del av denne sykkelplanen. Lignende tiltak er tidligere gjennomført i Torderødgata, og dette tiltaket binder de to gatene sammen. Bit for bit bygger vi nå ut sykkelveiene Moss, slik at flere velger å sykle og gå.

Her finner du mer informasjon om sykkelplanen