Moss kommune

Røysåsen barnehage, Nøkkeland idrettshall og Nøkkeland ungdomsskole åpnes igjen fra onsdag 9.juni

I perioden februar til april 2021 ble det foretatt radonmålinger i barnehager og skoler i Moss kommune. 
Målingene er såkalte trinn 1-målinger og er foretatt ved bruk av sporfilm. Resultatene fra sporfilmmålinger viser hvilke verdier som har blitt målt i løpet av hele måleperioden i spesifikke rom. Sporfilmmålinger tar ikke høyde for variasjoner i  radoneksponering i løpet av døgnet. Det betyr at verdiene kan være betraktelig lavere på dagtid når bygget blir brukt og ventilasjonsanlegget er i gang,  enn på nattestid når ventilasjonen er avslått og bygget ikke bruk. 
 
I henhold til prosedyre for radonmålinger i barnehager og skoler skal derfor 1-trinnsmålinger som viser verdier over 100  Bq/m3 følges opp med 2-trinnsmålinger som dokumenterer  radonnivået  i den faktiske brukstiden av bygget/rommet. 
 
Selv om trinn 1 målinger ikke dokumenterer hvorvidt det har vært stor radoneksponering i brukstiden av et bygg eller rom så valgte Moss kommune likevel å stenge Røysåsen barnehage, Nøkkeland idrettshall og Nøkkeland ungdomsskole da vi i helgen fikk informasjon om at det i  Røysåsen barnehage var målt opptil 16800 Bq/m3 og på Nøkkeland ungdomsskole opptil 2491 Bq/m3. 
 
I løpet av mandag 7.juni fikk vi informasjon om at tallene som gjorde at vi stengte de nevnte byggene var feil og etter at vi nå har kvalitetssikret alle rapportene kan vi igjen åpne byggene fra onsdag 9.juni. 
 
Den korrigerte målerapporten viser at det har blitt målt opptil 830 Bq/m3 i Røysåsen barnehage og opptil 597 Bq/m3 på Nøkkeland ungdomsskole. Dette er fortsatt tall som krever flere målinger og radonreduserende tiltak, men ikke så høye at byggene og rommene må holdes stengt i påvente av nye måleresultater.
 
Moss kommune vil sterkt vurdere å stenge bygg og rom etter 1-trinnsmålinger som viser mer enn 1000  Bq/m3
 
- Et så høyt nivå av radon som vi fikk informasjon om i helgen - opptil 16800 Bq/m3 - var så uvanlig at vi av føre var hensyn valgte å stenge byggene umiddelbart til vi fikk bedre oversikt. Nå viste det seg heldigvis at tallene var feil. Det er fortsatt for høye verdier av radon ifølge trinn-1 målingene som er gjort, men ikke så høye at vi trenger å stenge hele bygg i påvente av nye målinger, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus
 
- Jeg beklager eventuell uro og ulemper beslutningen om å stenge skolen og barnehagen har medført for foresatte og ansatte. Samtidig er jeg lettet over at radonnivåene i Røysåsen barnehage og Nøkkeland ungdomsskole ikke er i nærheten av hva vi først fikk informasjon om, sier direktør for kultur, oppvekst og aktivitet  Silje Hobbel 
 
For å få et mest mulig riktig bilde av radonnivået bør både trinn1 målinger og trinn 2 målinger gjennomføres i vinterhalvåret. I bygg og rom hvor trinn 1-målingene viser mer enn 300  Bq/m3 kan vi samtidig ikke sitte å vente til høsten før vi gjør noe og vi har derfor allerede initiert indikasjonsmålinger for Røysåsen barnehage, Nøkkeland ungdomsskole og Nøkkeland idrettshall. Vi vil også gjennomføre indikasjonsmålinger i de andre skolene og barnehagene der 1-trinnsmålingene viser mer enn 300  Bq/m3 og for alle skole og barnehager der det er målt mer enn 100 Bq/m3 vil det bli foretatt ordinære 2-trinnsmålinger til høsten/vinteren 2021/2022. Parallelt med at vi gjennomfører nye målinger iverksetter vi tiltak som økt ventilasjon.