Moss kommune

Nå kan du søke kulturstipend!

Fristen er 20. mars!

Kulturstipendets hovedformål er å hjelpe og inspirere utøvende kunstnere bosatt i Moss kommune, samt tjene som stimulans til fortsatt innsats for kulturlivet i kommunen.

  Kulturstipendet skal tildeles en enkeltperson, men kan i helt spesielle tilfeller gis til en mindre gruppe av personer. Søkere må ha registrert bostedsadresse i Moss innen 31. desember 2020.

I særtilfeller kan stipendet gis til personer bosatt utenfor kommunen som på en eller annen måte er knyttet til byen eller forutsettes å kunne gjøre en innsats for kulturlivet i Moss. Kulturstipendet skal tildeles prosjekter som er nyskapende og interessante innen sine felt og som er relevante for befolkningen i Moss.

Søkere av kulturstipendet skal grunngi sin søknad best mulig. Det skal utarbeides budsjett og framdriftsplan for tiltaket som skal legges ved søknaden. Tidligere tildelt stipend eller andre søknader om støtte som det ikke foreligger svar på, skal så langt som mulig oppgis i søknaden.

Søknader til Moss kommunes kulturstipend sendes til post@moss.kommune.no eller per post til Moss kommune, innen fristen 20. mars 2022.

Husk også å nominere til Kulturprisen 2021!

Kommunal heder til Norges- og internasjonale mestere

Moss kommune ønsker å hedre de som har blitt Norges- og internasjonale mestere i løpet av 2021, og ber derfor lag og foreninger om å melde inn aktuelle kandidater.

Mesterne må være bosatt i Moss kommune og ha vunnet godkjente norgesmesterskap, nordisk mesterskap, EM eller VM i løpet av 2021.

Innmelding av mestere sendes til post@moss.kommune.no eller per post til Moss kommune, innen fristen 20. mars 2022.

Husk også å nominere til Kulturprisen 2021!

Mediehenvendelser om kulturpris og kulturstipend kan rettes til Per Emil Grimstad på epost per.emil.grimstad@moss.kommune.no