Moss kommune

Informasjon om renovering av kunstgresset på Melløs

Melløs kunstgress 

Nå starter prosjektet med renovering av kunstgresset på Melløs. Dette vil påvirke brukere og innbyggere og vi ønsker derfor å informere om følgende:

  • Inngangen til treningsfelt A+B vil være i Nordahl Griegs gate med åpning i gjerdet, gjennomgang via kunstgresset er ikke lenger mulig. 
  • Tidligere gjennomgang fra gang- og sykkelsti ved kunstgresset vil være stengt i anleggsperioden, og gjennomgang må gjøres via Løkenfeltet på andre siden av stadionbygget. 
  • Innkjøring til drop-sone for skole/SFO bør gjøres fra Rolf Wickstrøms allè. 

Selve anleggsområdet vil være stengt når arbeider ikke pågår.