Moss kommune

Du kan forvente å få din første faktura for 2020 fra kommunen fra 16. januar.

Du kan forvente å få første faktura fra Moss kommune 16. januar, det vil ikke bli sendt ut noen fakturaer før denne datoen. Du vil kunne se dine fakturaer og søke om betalingsutsettelse fra 16. januar på Min Side.