Moss kommune

Dette ble klart da Statens vegvesen kom med sine faglige anbefalinger til Samferdselsdepartementet i forbindelse med nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033.

KLP er pensjonsleverandør for nye Moss kommune og overtar fra mars utbetaling av pensjon for pensjonister som var i Moss kommunale pensjonskasse

Ansatte som i løpet av 2019 har vært i Moss og Rygge kommuner i henholdsvis 25 og 40 år, ble torsdag 27. februar hedret av ordfører og rådmann.
Se flere bilder nederst i artikkelen.

  Mandag den 10. februar ble Gubbeskogen FUS barnehage sertifisert som helsefremmende barnehage.