Moss kommune

Fra 16. juni 2022 tilbyr vi innbyggere i Moss å koronateste seg i forbindelse med utenlandsreise

Moss og 35 andre kommuner samarbeider med Folkehelseinstituttet (FHI) om en nasjonal forskningsstudie kalt Trykkløsstudien. Dette blir en av de største norske studiene noensinne på drikkevann og helse. Hensikten er å redusere risiko for magesyke (gastroenteritt) i befolkningen som følge av arbeid på drikkevannsledninger.

Her finner du en oversikt over når fastlegene i Moss kommune har sommerferie i 2022.

Noen legekontor vil holde stengt enkelte uker i sommer, men vil da dekkes opp av andre legekontor. I oversikten under finner du når det er ferie og eventuelt hvem som vikarierer i stengte perioder. 

Sommeren nærmer seg og ferieklubben kan friste med hele 104 spennende aktiviteter utover sommeren.

Gjennom utvalg for helse- og mestring kan frivillige og ideelle organisasjoner søke tilskudd til helsefremmende prosjekter, aktiviteter og tiltak.

Kommunen har et stort system for for arkivering og journalføring, og det systemet skal nå få litt kjærlighet og omsorg.

Kommunestyret bevilget 2. november 2021 250 000 kroner til vintervedlikehold av private veier, som tidligere ble vedlikeholdt av kommunen i gamle Rygge kommune. Bevilgningen gjelder for brøyting og strøing av disse veiene i perioden fra 1.10.2021 til og med 31.12.2021. 

Kommunen vil fordele bevilgningen forholdsmessig ved mottatt søknad innen søknadsfristen 15.6.2022.

Link til digitalt søknadsskjema finner du nedenfor.

 I januar ble det det vedtatt i oppvekst og utdannings-utvalget at skolene i Moss kommune skal bli leksefrie. Nå har skoleadministrasjonen avgjort at det skal skje fra skolestart i august 2022.