Leilighet i Bo- og servicesenter

Moss kommune har 4 bo- og servicesentra. De er bemannet med personale hele døgnet og gir hjemmesykepleie og praktisk bistand tjenester til beboerne gjennom hele døgnet. Beboerne leier leiligheter i sentraene fra Moss kommunale Eiendomsselskap (MKE). Det er ikke tilknyttet lege til sentraene, beboerne følges opp av egen fastlege. 

Målgruppe:
Målgruppen er personer som har behov for pleie og omsorg gjennom hele døgnet, men som ikke har behov for plass i sykehjem.

Pris:
Beboerne betaler leie til MKE, og betaler for mat og praktisk bistand tjenester. Se oversikt over priser (PDF, 444 kB)

Søknad og saksbehandling:
Søknad om leilighet ved et Bo- og service senter behandles ved Tjenestekontoret. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss 

Kommunens 4 bo- og servicesentre er lokalisert på Melløs, Rosnes, Eddaveien og Skoggata.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104