Velkommen til Melløsparken sykehjem

Klikk for stort bilde

Sykehjemmet har sitt eget bygningsmessige særpreg. Vi har fine utearealer med bla. egen sansehage. Våre nærmeste naboer er blant annet Melløsparken og Melløs bo - og servicesenter.

Melløsparken Sykehjem består av 5 boenheter/avdelinger, der hver enhet/avdeling har eget felles oppholdsrom og kjøkken. Hver enhet/avdeling har egne «teamsykepleiere». Vi har tilsynslege med visitter hver tirsdag og onsdag.

Det er 45 beboerrom. Det er ca. 80 faste ansatte og av disse er 24 sykepleiere.

Ledelsen består av to avdelingsledere og en virksomhetsleder.Vår visjon er:
"Beboere på Melløsparken sykehjem skal, hver eneste dag, oppleve livskvalitet gjennom trivsel, trygghet, respekt og tillit."Virksomhetsleder Atle Jørgensen
Tlf: 90844075
Epost

Avdelingsleder 1A, 2A og 3A        
Ann Christin Olaussen
Tlf: 90549517

Avdelingsleder 4B og 5B
Renate Henæs
Tlf: 99004785

Sykepleiertelefon: 69241896
Avd. 1A: 69241891
Avd. 2A: 69241892
Avd. 3A: 69241893
Avd. 4B: 69241894
Avd. 5B: 69241895


Samarbeidspartnere:
Pårørende, tjenestekontoret, fysioterapeut, Ringvoll Bedriftshelsetjeneste, Menighetskontoret, Bo – og Service med frisør og dagsenter/aktivitetssenter, Røde Kors, Klokkeklovnene, Kalnes sykehus, Høgskolen i Østfold, NAV, tannhelsetjenesten,  MKEiendom, Storkjøkkenet og Lions.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Melløsparken Sykehjem
Furuholtet 3
1532 Moss
Telefon : 69241890
Beredskap:
69241896