Langtidsplass

Langtidsplass ved et sykehjem er et tilbud om permanent plass i institusjon. Sykehjem har heldøgns bemanning og har tilknyttet egen legetjeneste. Sykehjem gir døgnkontinuerlig helse- og omsorgs og oppfølging som best kan ivaretas på sykehjem.

Målgruppe:
Personer som ikke kan bo hjemme med tilbud om hjemmesykepleie på grunn av demenssykdom, annen sykdom eller aldring, og som har behov for døgnkontinuerlig helse- og omsorgstjenester.

Pris:
Vederlag for langtidsplass er regulert i forskrift om egenandel for kommunal helse- og omsorgstjenester, se prisliste (PDF, 444 kB).

Søknad og saksbehandling:
Søknad om langtidsplass i sykehjem behandles ved Tjenestekontoret. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss

I Moss kommune kan man motta denne tjenesten ved følgende sykehjem:

Melløsparken sykehjem

Orkerød sykehjem (PDF, 342 kB)

Peer Gynt Helsehus

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104