Korttidsplass i institusjon

Korttidsplass i institusjon er opphold ved et sykehjem for en begrenset periode. Hensikten med oppholdet kan være at det er behov for videre rehabilitering og / eller døgnkontinuerlig helse og omsorgstjenester etter innleggelse i spesialisthelsetjenesten, eller behov for utredning eller døgnkontinuerlige pleie- og omsorgstjenester for personer som bor hjemme. Målet er at personen skal reise hjem etter oppholdet. 

Målgruppe for tjenesten:
Personer som har behov for en periode med døgnkontinuerlig pleie- og omsorgstjenester i institusjon.


Pris:
Betaling for korttidsopphold i institusjon er regulert i forskrift om egenandel for kommunal helse- og omsorgstjenester, se prisliste. (PDF, 374 kB)


Søknad og saksbehandling:
Søknad om korttidsopphold i institusjon behandles ved Tjenestekontoret.  Spesialisthelsetjenesten vil sende melding om behov for korttidsopphold ved utskrivelse fra sykehuset, og søknad kan komme fra fastlege, hjemmesykepleien eller personen selv. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss 

I Moss kommune kan man motta denne tjenesten ved følgende sykehjem:

Orkerød sykehjem (PDF, 342 kB)

Peer Gynt Helsehus

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104