Døgnopphold Bo- og servicesenter

Døgnopphold Bo- og service senter er opphold ved et Bo- og service senter for en begrenset periode. Hensikten med oppholdet er at personen skal kunne ha bemanning tilgjengelig hele døgnet i en periode. Målet er at personen skal reise hjem etter oppholdet. 

Målgruppe for tjenesten:
Personer som har behov for en periode med tilgjengelig bemanning hele døgnet.

Pris:
Betaling for Døgnopphold i Bo- og service senter er regulert i bystyret, se prisliste (PDF, 374 kB).

Søknad og saksbehandling:
Søknad om Døgnopphold Bo- og service senter behandles ved Tjenestekontoret.  Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104