Dagsenter

Moss kommune har to dagtilbud for eldre.

På Melløs Bo- og service senter er det et dagsenter for eldre. Formålet er å gi eldre et tilbud om en meningsfull og aktiv fritid i sosial omgang med andre.

Ved Skogbrynet dagsenter som ligger på Orkerød sykehjem er det et dagsenter for personer med demens og som bor hjemme. Formålet er å gi personen mulighet til sosial aktivitet i hverdagen. 

Målgruppe for tjenesten:
Ved Melløs Bo- og services senter er målgruppen eldre som bor hjemme og som har behov for bistand til å ha en aktivitet og sosial omgang med andre.
Ved Skogbrynet dagsenter er målgruppen personer som bor hjemme og som har en demens, og som har behov for bistand til å ha en aktivitet og sosial omgang med andre.

Pris:
Personer som ønsker å benytte en dagsenterplass må betale for denne. Ved Melløs Bo- og service senter er prisen for 2015 kr 170 per dag, og på Skogbrynet dagsenter er prisen for 2015 kr 77 per dag, se kommunens prisliste (PDF, 374 kB)

Søknad og saksbehandling:
Søknad om dagsenterplass behandles ved Tjenestekontoret. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104