Brukerbetaling / vederlag

Korttidsopphold i institusjon:
Betaling for denne tjenesten er hjemlet i Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester §4.
Betalingen er pr 01.01.16 satt til kr 150 pr døgn.

Rehabiliteringsopphold i institusjon:
Dette er et korttidsopphold i institusjon og betalingssats er som over.

Langtidsplass i institusjon:
Vederlag er hjemlet i Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester §3.
Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi. Har du ektefelle eller annen hjemmeboende familie skal de sikres et rimelig økonomisk grunnlag.
Prisen for en langtidsplass beregnes ut fra din grunnpensjon fra Folketrygden og din inntekt etter skatt. (se mer informasjon her) (PDF, 92 kB)

Avlastning:
Dette er en betalingsfri tjeneste

Døgnopphold ved Bo- og service senter:
For 2016 er pris på denne tjenesten satt til kr 232 pr døgn.  Betaling for denne tjenesten reguleres i Bystyrets budsjettvedtak.


Leilighet i Bofellesskap/Bo- og servicesenter:
Det betales månedlig husleie som indeksreguleres hvert år.

For 2016 er prisene som følger:
Melløs bo- og servicesenter:  kr 6.224 pr
Rosnes og Eddaveien bofellesskap:   kr 6.918
      kr 8.969 for ekteparleilighet
Skoggata bo- og servicesenter: kr 8.267
    kr 10.675 for ekteparleilighet

Beboere som ikke ønsker/klarer å lage mat selv, har muligheten til å få kjøpt dette. Full kost er priset til kr 1175 pr uke for 2016.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104