Avlastning

Personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid kan få tilbud om avlastning i form av opphold i sykehjem eller på Bo- og service senter i en periode for personen som har behov for pleie- og omsorgstjenester. 

Målgruppe:
Personer som mottar omfattende omsorgsarbeid fra familie eller andre nære personer, der formålet er at avlastningen skal gi omsorgsyter nødvendig fri og ferie.

Pris:
Denne tjenesten er gratis

Søknad og saksbehandling:
Søknad om avlastning behandles ved Tjenestekontoret. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss 

I Moss kommune kan man motta denne tjenesten ved kommunens bo- og servicesentra og ved følgende sykehjem:

Orkerød sykehjem (PDF, 342 kB)

Peer Gynt Helsehus

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104