Sykehjem/Bo- og servicetjenester

Moss kommune har tre sykehjem som yter tjenester til mennesker med behov for døgnkontinuerlig medisinskfaglig bemanning.
Sykehjemmene dekker ulike målgrupper fra døgnkontinuerlig somatisk pleie, rehabilitering og medisinsk opptrening til skjermede enheter for mennesker med demens.
Se mer informasjon om det enkelte sykehjem/helsehus:

Melløsparken sykehjem

Orkerød sykehjem (PDF, 342 kB)

Peer Gynt helsehus

Bo- og servicetjenester, herunder leiligheter, døgnopphold og avlastning, gis ved Melløs bo- og servicesenter, Eddaveien Bofellesskap, Rosnes Bofellesskap og Skoggata bo- og servicesenter.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104