Opplysning, råd og veiledning

Alle som oppholder seg i Norge har rett til å søke om og få vurdert sitt behov for tjenesten opplysning, råd og veiledning.

Dette gjelder også personer som oppholder seg ulovlig i Norge. Hensikten med tjenesten er å løse eksisterende sosiale og økonomiske problemer, og å forebygge at slike problemer oppstår. Retten til tjenesten er derfor uavhengig av om den som søker opplysning, råd og veiledning allerede er kommet i en vanskelig situasjon, eller om vedkommende søker eller mottar andre tjenester fra NAV.

Du kan for eksempel be om opplysning, råd og veiledning om økonomi, familieliv, boligfremskaffelse, etablering, vold, helse, rus eller annet. Tjenesten er en lovfestet rett etter sosialtjenestelovens § 17. Ønsker du opplysning, råd og veiledning vedrørende din situasjon, kan du ta kontakt med NAV Moss.

Gjeldsrådgiving
Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. NAV Moss har egen gjeldsrådgivere som kan hjelpe deg. Du kan også finne nyttig informasjon om hva du kan gjøre selv på nav.no.  Du kan ta kontakt med NAV Gjeldsrådgiving på 55 55 33 39, eller du kan chatte med oss via nav.no.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

NAV Moss
Kongensgate 34
Postboks 158
1501 Moss
Telefon : 55 55 33 33
Faks : 69 01 17 31

Åpningstid drop in: 10:00 - 14:00.
​​​​​​​(timeavtaler også utenom denne tiden)

www.nav.no er åpent hele døgnet.